Klat_16_Roginski_MAZOWSZE_#04_from Poland Sythesis series, 2004

26 Maggio 2014Lascia un commento