Klat_Gio_Ponti_6

11 December 2018

Aero teapot, 1957, Gio Ponti for Christofle, Paris. © Christofle Collection.leave a note